GIÁO SƯ NGUYỄN TRƯỜNG: TÁC PHẨM ĐÃ VÀ SẼ XUẤT BẢN

A.1:  BÀI VIẾT BẰNG ANH NGỮ:

1973:

(1)  “National Development Planning in South VietNam: Role of the University.” Development Planning in Southeast Asia: Role of the University. Singapore: RIHED

(2)  “Higher Education in VietNam:consolidation versus Expansion.” Development of Higher Education in Southeast Asia: Problems and Issues. Singapore: RIHED

1974:

(1)  “Autonomy and Accountability of Public Enterprise : A Case Study of the Relationship Between Public Enterprise and the Central  Government in South VietNam,” a paper published by the United Nations Asian Center for Development Administration , Kuala Lumpur, Malaysia.

(2)  ” Organization and Implementation of a multi-country Research Project on Public Enterprise in Southeast Asia: an Experience,” a paper published by the International Development Research Center, Kuala Lumpur, Malaysia.

1975:

“Two Decades of National Development in South VietNam : A Social Science Analysis,” Social Science Policy in Southeast Asia, Hongkong: Southeast Asian Social Science Association.

A.2: SÁCH BẰNG ANH NGỮ

1974:

The Role of Public Enterprise in National Development in South VietNam: Problems and Prospects, Singapore: RIHED.

1976:

The Role of Public Enterprise in National Development in Southeast Asia: Problems and Prospects  [country reports from Malaysia, Singapore , and Thailand].  Truong Nguyen, Editor and Project Dirctor, Singapore: RIHED.

B: SÁCH BẰNG VIỆT NGỮ

B.1:  THẾ GIỚI THỜI HẬU CHIẾN TRANH LẠNH: khổ 16 x 24 cm, 810 trang, xuất bản tháng 11- 2010

                                                   MỤC LỤC

PHẦN I: HOA KỲ VÀ THẾ GIỚI

1. Thế Giới Đơn Cực, Luật Quốc Tế, và Toàn Cầu Hóa

2.  Francis Fukuyama và Phái Tân Bảo Thủ

3. Chiến Lược An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ và Thế Giới Thời Hậu Chiến Tranh Lạnh

4. Chính Quyền Barack Obama và Những Thử Thách Đang Chờ Đợi

5. Siêu Cường Duy Nhất Trên Đà Tuột Dốc hay Thế Giới Đa Cực        Đang Dần Ló Dạn

6.  Trên Đà Phá Sản – Tại sao Khủng Hoảng Quốc Trái Hiện Là Nguy Cơ Lớn Nhất ĐốiVới Hoa Kỳ?

7.  Biệt Lệ và Thế Kỷ của Hoa Kỳ: Một Huyền Thoạ

8. Danh Vọng, Tội Lỗi, Sám Hối – Cuộc Đời của Robert S. McNamara

9. Phóng Thích, Sám Hối, Trách Nhiệm – Từ Lockerbie đến Mỹ Lai

10. Hiroshima và Nagasaki – Thế Giới Sáu Mươi Bốn Năm Sau

11. Thập Kỷ 2000s – Vài Vấn Đề Thời Sự

12. Mạng Lưới Căn Cứ Quân Sự Hoa Kỳ: Một Tai Họa

13. Hoa Kỳ Trong Kỷ Nguyên Mới: Một Dự Phóng Tương Lai

14. Toàn Cầu Hóa và Tổ Chức Thương Mãi Quốc Tế

15. Thế Giới Trong Thập Kỷ 2010

16. Barack Obama – Ứng Cử Viên và Tổng Thống

17. Quan Hệ Mỹ-Nhật: Một Liên Minh Bất Bình Thường

18. Barack Obama và Thế Kỷ của Hoa Kỳ

Phần II: TRUNG QUỐC

 1. Khổng Giáo và Siêu Cường Trung Quốc
 2. Siêu Cường Trung Quốc: Triễn Vọng và Thách Thức
 3. Nhận Thức Đương Đại Của Trung Quốc về Âu Châu
 4. G-2 và Thế Giới Lưỡng Cực
 5. Mối Tình Mỹ-Hoa :Tương Hợp hay Tương Khắc
 6. Trật Tự Thế Giới và Trung Quốc: Nhận Thức Của Hoa Kỳ
 7. Mô Hình Kinh Tế Chính Trị Trung Quốc

Phần III: NAM Á, TRUNG ĐÔNG, CHÂU MỸ LA TINH

 1. Quan Hệ Mỹ-Iran: Duyên hay Nợ
 2. Washington và Tehran
 3. Cuộc Chiến Chống Khủng Bố: Hoa Kỳ và Nam Á
 4. Obama và Khủng Hoảng Trung Đông
 5. Quan Hệ Mỹ-Iraq: Đối Nghịch và Lệ Thuộc
 6. Bạch Ốc Đổi Chủ, Chính Sách Iraq Đổi Hướng
 7. Hoa Kỳ và Châu Mỹ La Tinh
 8. Châu Mỹ La Tinh: Hội Nhập, Độc Lập và Dân Chủ
 9. Chính Quyền Obama và Chủ Thuyết Monroe

PHẦN IV: KHỦNG HOẢNG TÀI CHÁNH

 1. Khủng Hoảng Tài Chánh: Lý Thuyết và Thực Tế
 2. Chủ Nghĩa Tư Bản và Khủng Hoảng Tài Chánh Toàn Cầu
 3. Khủng Hoảng Tài Chánh 2008 và Các Biện Pháp Giải Nguy
 4. Tiến Trình Phục Hồi Kinh Tế Toàn Cầu Còn Kéo Dài
 5. Paul Krugman và Khủng Hoảng 2008
 6. Khủng Hoảng Tài Chánh Công: Giải Pháp và Thử Thách
 7. Hệ Thống Tài Chánh Hoa Kỳ và Cơ Chế Giám Sát

PHẦN V: CHÍNH TRỊ NĂNG LƯỢNG

 1. Năng Lượng và Địa-Kinh Tế-Chính Trị
 2. Năng Lượng Dầu Khí và Chính Trị Thế Giới
 3. Chính Trị Năng Lượng: Bàn Cờ Caucasus
 4. Giá Năng Lượng Chao Đảo: Tác Động Kinh Tế và Xã Hội
 5. Dầu Khí và Tương Lai Iraq
 6. Thay Đổi Khí Hậu: Chính Trị vs Vật Lý

B.2:  QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG KỶ NGUYÊN Á CHÂU-THÁI BÌNH DƯƠNG: khổ 16 x 24 cm, 672 trang, xuất bản  tháng 10-2013

                                               MỤC LỤC                                                                                                    

                                               Phần I

                                               HOA KỲ 

1. Barack Obama và hệ thống chính trị bảo thủ Hoa Kỳ

2. Đế quốc suy tàn và thế giới đa cực ngày một rõ nét

3. Hoa Kỳ và viễn ảnh của chủ nghĩa đế quốc

4. Ai làm chủ thế giới hay thế giới quan của Hoa Kỳ

5. Quan hệ giữa đế quốc và chư hầu: trường hợp Hoa Kỳ

6. Thị trường nhân dụng và kinh tế Hoa Kỳ

7. Washington và văn hóa chiến tranh

8. Francis Fukuyama: Lý thuyết về nhà nước hay từ chuyên chế đến dân chủ

9. Sự kiện 11.9 và biệt lệ Hoa Kỳ

10. Hoa Kỳ và dầu lửa

11. Hoa Kỳ: Một thập kỷ đã bị đánh mất

12. Bất bình đẳng kinh tế, giới thượng lưu, và luật pháp Hoa Kỳ

13. Đạo đức, kinh tế, và giới nghèo ở Mỹ

14. Phong trào OWS và dân chủ tái sinh

15. Tổng thống Obama và chủ thuyết chiến tranh

16. Hoa Kỳ dưới mắt lãnh đạo Trung Quốc

17. Di sản cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu

18. Thất nghiệp dài lâu, việc làm tạm bợ, và chủ nghĩa tư bản

19. Washington, Tehran, và kinh tế thế giới

20. Quyền lực ngụy trang và quan hệ đối ngoại của Hoa Kỳ
                                               Phần II

                             THẾ GIỚI BÊN NGOÀI HOA KỲ

1. Quan hệ Mỹ – Israel – Palestine và giải pháp hai nhà nước

2. Cánh tả Hoa Kỳ và Trung Quốc

3. Quan hệ Trung Quốc – Hoa Kỳ: Can dự hay rào giậu, tranh chấp

hay thích nghi

4. Trung Đông: Bức tường Berlin của Mỹ?

5. Tự do dân chủ: Kinh nghiệm Bắc Phi và Trung Đông

6. Biến động Bắc Phi – Trung Đông và Trung Quốc

7. Biến động Bắc Phi – Trung Đông và Hoa Kỳ

8. Obama – Netanyahu và giải pháp hai nhà nước

9. Hoa Kỳ và Pakistan: Bạn, thù, đối tác, đối nghịch

10. Vài sự thật trong nửa thế kỷ quan hệ Cuba – Hoa Kỳ

11. Bất ổn hóa vòng cung bất ổn

12. Thế kỷ của Á châu – Thái Bình Dương và Hoa Kỳ

13. Đặng Tiểu Bình và quá trình canh tân Trung Quốc

14. Châu Á – Thái Bình Dương và chiến lược mới của Hoa Kỳ

15. Luật pháp, đạo đức, chiến tranh robot

16. Hoa Kỳ, Israel và Iran

17. Chính trị thoái hóa và đế quốc suy tàn

18. Ảnh hưởng và quyền lực của siêu cường Hoa Kỳ

19. Cuộc chiến toàn cầu chống khủng bố: Từ giải phóng đến ám sát

20. Trung Quốc và những đổi thay chính trị – kinh tế trong năm 2012

                                               Phần III

                       VÀI VẤN ĐỀ NỔI TRỘI VÀO ĐẦU THẾ KỶ XXI

1. Cách mạng xanh và địa – kinh tế – chính trị

2. Biến động Bắc Phi – Trung Đông và năng lượng thế giới

3. Khủng hoảng năng lượng toàn cầu

4. Khủng hoảng toàn cầu: Âu châu, Hoa Kỳ, Trung Quốc

5. Nguy cơ suy thoái kép: Trách nhiệm và giải pháp

6. John Maynard Keynes và khủng hoảng kinh tế

7. Kỷ nguyên hậu chiến, Hoa Kỳ, Trung Quốc hay thay đổi lớn

dù muốn dù không

8. Chủ nghĩa tân tự do và biến động toàn cầu

9. Bài học Trung Đông và phương cách ứng xử của siêu cường

10. Chiến tranh năng lượng hay những điểm nóng trong

kỷ nguyên địa-năng-lượng

11. Ngũ Giác đài, đối tác bản xứ, và Mùa xuân Arab

12. Hoa Kỳ: Chiến lược mới và thử thách tương lai

13. Phe diều hâu Hoa Kỳ và chiêu bài hiểm họa nguyên tử

hay Iran: Cô lập và thay đổi chế độ

14. Hoa Kỳ – Iran và eo biển Hormuz

15. Soi gương để tự nhận diện hay khủng hoảng Hoa Kỳ – Iran

16. Cuộc chiến Afghanistan và ván bài chung cuộc

17. Trung Quốc dưới nhãn quan của tạp chí The Economist                      

18. Tiến trình hồi phục kinh tế toàn cầu còn kéo dài

                                

B.3:   Á-PHI-MỸ LATIN TRONG THẾ KỶ XXI: khổ 16 x24 cm, 515 trang, xuất bản tháng 3-2015

                                                    MỤC  LỤC                                                  

Á-PHI-MỸ LATIN TRONG THẾ KỶ XXI

[TUYỂN TẬP ĐỊA-KINH TẾ-CHINH TRỊ]

PHẦN I

HOA KỲ TRONG THẾ KỶ XXI

(1) Kinh Tế-Chính Trị Hoa Kỳ Từ Góc Nhìn Lịch Sử

(2) Hoa Kỳ: Tinh Hoa và Biệt Lệ

(3) Quốc Doanh và Cấp Tiến Trong Một Hoa Kỳ Bảo Thủ

(4) Dân Chủ Trực Tiếp và Kinh Nghiệm Wisconsin

(5) Nhiệm Kỳ Đầu của T T Barack Obama: Một Thẩm Định

(6) Khủng Hoảng Chót Trong Nghị Trình Quân Phiệt Toàn Cầu của Mỹ

(7) Dân Chủ, Cộng Hòa và Chính Sách Đối Ngoại của Hoa Kỳ

(8) Bộ Mặt Mới của Một Đế Quốc hay Rượu Cũ Bình Mới

(9) Trật Tự Thế Giới và Chủ Thuyết Đơn Phương

(10) Lịch Sử Thế Giới Hiện Đại và Đường Lối Đối Ngoại của Siêu Cường

(11) Đại Tướng Võ Nguyên Giáp và Nghị Sĩ John McCain

(12) William Brennan, Chế Độ Tài Phiệt, Chế Độ Dân Chủ

(13) Siêu Cường Duy Nhất, Hành Tinh Duy Nhất, Và Tương Lai Nhân Loại

(14) Giám Sát, Phỉ Báng, và An Ninh Quốc Gia

(15) Hoa Kỳ Trong Một Thế Giới Đổi Thay Theo Góc Nhìn Tây Phương

(16) Mạng Lưới Các Căn Cứ Quân Sự Hoa Kỳ Và Tác Động Trên Thế Giới

PHẦN II

HOA KỲ VÀ THẾ GIỚI BÊN NGOÀI

(1) Hoa Thịnh Đốn và Chiến Tranh Ủy Nhiệm

(2) Cuộc Chiến Afghanistan và Bài Học Việt Nam

(3) CIA Trên Chính Trường Quốc Tế: Tác Động vả Trách Nhiệm

(4) Thế Kỷ XXI, BRICS, và Trật Tự Thế Giới Mới

(5) Tư Duy Điều Bất Khả Tư Duy và Vấn Nạn Nguyên Tử

(6) Khủng Hoảng Tên Lửa Cuba: Nguyên Nhân và Hệ Lụy

(7) Hoa Kỳ, Bài Học Iraq, và Khủng Hoảng Iran

(8) Các Cuộc Chiến Bẩn Thỉu, Gậy Ông Đập Lưng Ông, Bài Học Việt Nam

(9) Tranh Chấp Trong Biển Nam Hải và Chốt Á Châu-Thái Bình Dương

(10) Tập Cận Bình và Giấc Mơ Một Trung Quốc Mới

(11) Thế Giới Phương Nam, Chủ Nghĩa Đế Quốc, Trật Tự Thế Giới

(12) Á-Phi, Âu-Mỹ, và Mô Hình Tư Bản Toàn Cầu

(13) Bi Kịch Ai Cập, Mùa Xuân Á Rập, Chính Trị Tây Phương

(14) Liên Minh Nga-Trung Từ Góc Nhìn Địa-Kinh tế-Chính Trị

(15) Chiến Lược Đối Ngoại của Hoa Kỳ trong Vùng Trung Đông Nới Rộng

(16)Tài Nguyên Dầu Khí và Chiến Tranh Năng Lượng

PHẦN  III

MỘT SỐ VẤN ĐỀ  ĐẶC BIỆT VÀO ĐẦU THẾ KỶ XXI

(1) Barack Obama, Dick Cheney, và Chính sách Năng Lượng Hoa Kỳ

(2) Biến Đổi Khí Hậu: Tác Động Chính Trị-Xã Hội và Thế Giới Tương Lai

(3) Đại Suy Thoái, Hoa Kỳ, và Âu Châu

(4) Bầu Cử, Đại Suy Thoái, Cộng Hòa, và Dân Chủ

(5)Hiện Trạng Kinh Tế Kỹ ThuậtTrung Quốc Theo Nhãn Quan Tây Phương

(6) Sóng Gió Thái Bình Dương

(7) Biến Đổi Khí Hậu: Vật Lý và Chính Trị Hoa Kỳ

(8) Biển Nam Hải, Tài Nguyên, Tranh Chấp

(9) Tài Nguyên Khan Hiếm và Biến Đổi Khí Hậu: Một Tai Họa Toàn Cầu

(10) Thành Công hay Thất Bại Trong Quan Hệ Hoa Kỳ-Iran-Afghanistan

(11) Chốt Á Châu- Thái Bình Dương hay Tái Cân Bằng của Tái Cân Bằng

(12) Trung Quốc: Tăng Trưởng Kinh Tế và Thử Thách Tương Lai

(13) Chiến Tranh, Tham Vọng Đế Quốc,Và Trật Tự Thế Giới

(14) Obama Và Các Cuộc Chiến Năng Lượng Mới

(15) Quan Hệ Mỹ-Nga-Trung Quốc và Hiểm Họa Thế Chiến

(16) Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc và Hội Nhập Âu-Á Tương Lai

 

 

 

B: SÁCH SẮP XUẤT BẢN:  BIẾN ĐỘNG ĐỊA-KINH Tế-CHÍNH TRỊ   [sẽ xuất bản trong vòng vài tháng tới]

MỤC LỤC

BIẾN ĐỘNG ĐỊA-KINH TẾ-CHÍNH TRỊ VÀO ĐẦU THẾ KỶ XXI

PHẦN I

HOA Kỳ TRONG THẾ KỶ XXI

(1) Chính Trị Tuyển Cử và Thực Tế Xã Hội Hoa Kỳ

(2) Chủ Thuyết Obama và Kế Hoạch Sáu Điểm Trong Cuộc Chiến Toàn Cầu

(3) Hoa Thịnh Đốn, Quân Sự Hóa, Giải Pháp Quân Sự

(4) Các Vấn Đề Người Mỹ Phải Đối Diện Ngay Sau Ngày Bầu cử 2012

(5) Buông Lỏng Bộ Tư Lệnh Hành Quân Đặc Biệt Hoa Kỳ và Hệ Lụy

(6) Tổng Thống Barack Obama và Những Thử Thách Đối Ngoại

(7) Điểm Kết Thúc của Văn Hóa Chiến Thắng và Chủ Nghĩa Đế Quốc

(8) Ira Chernus, M.L.King, và Giấc Mơ Chính Trị

(9) Mạng Lưới Giám Sát Trong Nhãn Quan của Jonathan Schell

(10) Tự Do Dân Sự Trong Một Hoa Kỳ Thượng Tôn Luật Pháp

(11) Chốt Á Châu-Thái Bình Dương hay Diện Mạo Mới của Đế Quốc

(12) Biến Đổi Khí Hậu, Vũ Khí Tiêu Diệt Hàng Loạt, Siêu Cường Hoa Kỳ

(13) Noam Chomsky và  Chính Sách Đối Ngoại

(14) Vũ Khí Hạt Nhân, Siêu Cường, và Thượng Tồn của Nhân Loại

(15) Người Mỹ Theo Cách Nhìn Của Người Âu ChÂu

(16) Trí Thức Hành Động, Trí Thức Chính Sách, Bất An Ninh Quốc Gia

(17) Hội Nhập Năng Lượng Bắc Mỹ và Chính Trị Bầu Cử  ở  Hoa  Kỳ

(18) Siêu Cường: Tham Vọng và Thực Lực hay Lực Bất Tòng Tâm

(19) Bệnh Ghiền Chiến Tranh và Siêu Cường Duy Nhất

(20) Chiến Tranh Đương Đại Trong Thế Giới Siêu Cường

(21) Cuộc Chiến Tốt và Kết Thúc Nhân Hậu của Hoa Kỳ hay Tư Thế Siêu Cường Duy Nhất

(22) Đại Tướng Võ Nguyên Giáp và Nghị Sĩ John McCain

(23)Ngoại Giao Bằng Không Lực …

(24) Trung Quốc và Hoa Kỳ, Bàn Cờ Âu-Á hay Tàu Chiến

(25) Quân Đội Do Dân, Của Dân, Vì Dân và Quân Đội Hậu-Dân-Chủ

(26) Chiến Tranh, Nạn Nhân Việt Nam, và Trách Nhiệm của Hoa Kỳ

(27) Bình Thường Mới hay Giải Pháp Thay Thế các Cuộc Chiến Triền Miên của Hoa Kỳ

 

PHẦN II

CHÍNH TRỊ NƯỚC LỚN và THẾ GIỚI BÊN NGOÀI

(1) Hoa Kỳ-Pakistan: Một Liên Minh Nghịch Lý

(2) Lãnh Đạo Mới của Trung Quốc Mới Từ Góc Nhìn Tây Phương

(3) Trung Quốc: Lãnh Đạo Mới và Thử Thách

(4) Cử Tri Mỹ Cần Hiểu Rõ Các Cuộc Chiến Nhân Danh Họ

(5) Cuộc Chiến Việt Nam của Hoa Kỳ: Hư Cấu và Chân Lý

(6) Một Góc Nhìn các Cuộc Chiến của Hoa Kỳ Trong Lịch sử Cận Đại

(7) Một Chimerica Đồng Sàng Dị Mộng

(8) Khủng Hoảng Syria và Thế Lưỡng Nan của Hoa Kỳ

(9) Thế Kỷ XXI, Trật Tự Thế Giới, và Siêu Cường Hoa Kỳ

(10) Chiến Tranh, Doanh Lợi, Bá Quyền

(11) Siêu Cường Biệt Lệ Trên Đà Tuột Dốc Biệt Lệ

(12) Chalmers Johnson và Chân Dung Một Đế Quốc Mạt Vận

(13) An Ninh Quốc Gia và Phân Quyền Hiến Định ở Hoa Kỳ

(14) Quan Hệ Hoa Kỳ-Nga-Trung Quốc Trong Kỷ Nguyên Âu-Á

(15) Viễn Kiến, Tai Họa, An Bình

(16) Tập Đoàn Xí Nghiệp Năng Lượng và Khoa Học Biến Đổi Khí Hậu

(17) Hồi Kết Các Cuộc Chiến Việt Nam-Iraq-Afghanistan Và Đế Quốc Hoa Kỳ

(18) Lý Thuyết Hội Tụ Trong Một Thế Giới Đang Dò Dẫm  Hướng Đi

(19) Bầu Cử Tổng Thống Hoa Kỳ 2016 — Cộng Hòa và Dân Chủ, Nga và Trung Quốc

(20) Trật Tự Thế Giới Mới Trong Thế Kỷ XXI hay Siêu Cường Duy Nhất Vs BRICS,  SCO,và Âu-Á Hội Nhập

(21) Nhà Nước Biệt Lệ, Hiểm Họa Nguyên Tử, và Hòa Bình Thế Giới

(22)Siêu Cường Duy Nhất, Hành Tinh Duy Nhất, Tương Lai Nhân Loại

(23) Cạm  Bẩy và Bất Trắc Trong Cuộc Chiến Chống Khủng Bố Toàn Cầu

(24) ExxonMobil và Biến Đổi Khí Hậu

(25) Ứng Cử Viên T T Donald Trump và Make America Great Again!

(26) Chủ Nhân Ông của Nhân Loại hay Bạo Lực và Cái Giá Phải Trả

 

PHẦN III

VÀI VẤN ĐỀ ĐẶC BIỆT VÀO ĐẦU THẾ KỶ XXI

(1) Tương Lai Năng Lượng Bắc Mỹ và Thưc Tế Biến Đổi Khí Hậu

(2) Á Châu: Tăng Trưởng Ổn Định và Bất Ổn Định

(3) Hoa Thịnh Đốn, Tehran, và Con Đường Năng Lượng Mới

(4) Hoa Kỳ, Liên Hiệp Âu CHâu, Trung Quốc, và Khủng Hoảng Toàn Cầu

(5) Khiếm Hụt Ngân Sách, Kinh Tế Chính Trị Phân Cực, và Xã Hội Hoa Kỳ

(6)Chạy Đua Vũ Trang và Chiến Tranh Lạnh Thế Kỷ XXI

(7) Biến Đổi Khí Hậu, Vũ Khí Hạt Nhân, và Viễn Cảnh Thế Giới

(8) Ridenhour Courage Prize 2013 và Biến Đổi Khí Hậu

(9) Mạng Lưới Quân Sự Hải Ngoại Hoa Kỳ: Căn Nguyên và Hệ Lụy

(10) Viễn Cảnh Một Bong Bóng Bất Động Sản Mới

(11) Dầu Khí Đá Phiến, Chính Trị Năng Lượng, Biến Đổi Khí Hậu

(12) Capital in The Twenty First Century

(13) Jonathan Schell và Phản Ứng của Hoa Kỳ Sau Biến Cố 11/9

(14) Năng Lượng Như Tài Nguyên Quí Hiếm và Mục Tiêu Tranh Chấp

(15) Âu Châu: Hội Nhập và Liên Hiệp, Biến Động và Xáo Trộn

(16) Tập Cận Bình và Giấc Mơ Trung Quốc

(17) Năng Lượng Tái Tạo Và Cách Mạng Xanh

(18) Biến Động Trong Quan Hệ Afghanistan-Ấn Độ-Pakistan-Trung Quốc

(19) Hoa Kỳ và Kỷ Niệm Thập Kỷ 1960 Thứ 50

(20) Mỹ-Iran Và Thỏa Ước Hạt Nhân 14-7-2015

(21)  Siêu Cường Duy Nhất và Địa Vị Bá Chủ Toàn Cầu Trong Thế Kỷ XXI

(22) Khủng Hoảng Tên Lửa Cuba: Nguyên Nhân và Hệ Lụy

(23) Á-Phi, Âu-Mỹ , và Mô Hình Tư Bản Toàn Cầu

(24) Eliot A. Cohen, Đệ Tứ THế Chiến hay Lời Mời Gọi Tự Tử Tập Thể

(25) Hội Nghị Doha Tan Vỡ và Trật Tự Dầu Lửa Lâu Đời Đang Lâm Nguy

(26) Thế Giới Một Siêu Cường và Các Thử Thách

 

Tác giả cũng kính xin gửi đến bạn đọc lòng tri ân chân thành về mọi ủng hộ và chỉ giáo từ trước đến nay và mãi mãi.

Nguyễn Trường

Irvine, California, U.S.A.

06-8-2015

Advertisements