CUỘC-CHIẾN-TỐT VÀ KẾT-THÚC-NHÂN-HẬU CỦA HOA KỲ? hay TƯ THẾ SIÊU CƯỜNG DUY NHẤT!   Tổng Thống Harry Truman đã từng tuyên bố: “Không bao giờ, không bao giờ phí một phút để hối tiếc. Đó là …

Source: CUỘC-CHIẾN-TỐT VÀ KẾT-THÚC-NHÂN-HẬU CỦA HOA KỲ?

Advertisements