PS: Xin bấm vào link đính kèm để đọc nguyên bản bài viết của John McCain

Source: ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ NGHỊ SĨ JOHN McCAIN

Advertisements